messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง...[12 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันฉัตรมงคล พ.ศ.2567[28 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567[24 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา1/2567[16 พฤษภาคม 2567]
รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย[11 เมษายน 2567]
โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานวิชาการของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566[22 มีนาคม 2567]
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2567[21 มีนาคม 2567]
โครงการจัดกิจกรรมสาธรณะนำประชาชนเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ[11 มีนาคม 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ[28 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 62 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ