องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการฝึกอาชีพ (ทำผีเสื้อจากผ้าไทย) [8 มิถุนายน 2565]
การเข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ [6 มิถุนายน 2565]
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน นมก้นบาตร [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [3 มิถุนายน 2565]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกปฎิบัติหน้าที่ตามแผนการปฎิบัติงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [2 มิถุนายน 2565]
ตัดต้นไม้ไผ่ ล้มทับสายไฟฟ้า และบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [2 มิถุนายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2 มิถุนายน 2565]
ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ [2 มิถุนายน 2565]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2 มิถุนายน 2565]
ตรวจสอบจุดเสี่ยง (น้ำรอระบาย) บริเวณถนนหนองไฮ - ทุ่งเทิง บริเวณบ้านนาแก - บ้านนาสามัคคี [31 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ)