องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลหนองไฮ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสาามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4