องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสาามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอขยายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอสำโรง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3