messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0839033520
นายเอกภพ สารกอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0810709783
นายมติชน มูลคำเหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 045252859
นายพงษ์ศักดิ์ บัวทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0826692033
นายชิณกรณ์ จันมาทูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 0980978130
นางสาวลินดา พงษ์ลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896223105
นายสมใจ นันทะบัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0896223105

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ