messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 43
เดือนนี้19,762
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)49,257
ทั้งหมด 166,900

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมทำความสะอาดศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฯ ณ ศาลหลักเมือง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ระดับจังหวัด ณ ศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)...
การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
การฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในเขตพื้นที่บรการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเหมาบริการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังค่านิยมและเพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง...
การส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยรูปแบบกระบวนการทางดิจิทัลในกระบวนการต่างๆ
 
info LINE OPENCHAT
Line Official อบต.หนองไฮ

การส่งเสริมการปฎิบัติราชการด้านรูปแบบกระบวนการทางดิจิทัลในกระบวนการต่างๆ

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง...
กิจกรรมวันฉัตรมงคล พ.ศ.2567
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา1/2567
รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานวิชาการของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เรื่องขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
ขอเชิญผู้มารับบริการร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

image OTOP ผลิตภัณฑ์
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ