messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 37
เดือนนี้966
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)30,461
ทั้งหมด 148,104

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
No Gift Policy
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
 
info LINE OPENCHAT
Line Official อบต.หนองไฮ

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา1/2567
รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานวิชาการของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดกิจกรรมสาธรณะนำประชาชนเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงาประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
ขอเชิญผู้มารับบริการร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

image OTOP ผลิตภัณฑ์
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ