องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายคำปุ่น บุญสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [7 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 [16 มกราคม 2566]
โครงการอบรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ [26 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมและเพิ่ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ปี 2565 [31 สิงหาคม 2565]
 
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลหนองไฮ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เรื่องขออนุมัติเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการประชุมระชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรื่องการขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เรื่องขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในเว็ฟไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file เรื่องรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เรื่องสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เรื่องประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2666-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8