messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง...[12 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันฉัตรมงคล พ.ศ.2567[28 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567[24 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[21 พฤษภาคม 2567]
 
folder กิจการสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การขอขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เรื่องขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12 – สุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ (บ้านเท่อเล่อ) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านนาแก หมู่ 6 ผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ