องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการฝึกอาชีพ (ทำผีเสื้อจากผ้าไทย) [8 มิถุนายน 2565]
การเข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ [6 มิถุนายน 2565]
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน นมก้นบาตร [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [3 มิถุนายน 2565]
 
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสาามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าฯ
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วยเจิก บ้านนานวลหมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.ตลาดม.11-บ้านนาแก ม.6 ต.หนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโหง่น ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40