องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ในเขตตำบลหนองไฮ มีการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายย่าง เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแปรรูปอาหาร การทอผ้า เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาส่วยและเขมร
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในเขตตำบลหนองไฮส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน ผ้าทอพื้นเมือง และข้าวหลาม