องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สมาชิกสภา
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0828617992
นายเฉียรมณี สอนคำเสน
รองประธานสภา อบต.หนองไฮ
สายด่วนโทร : 0810765874
นายสุดใจ วังกะธาตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
สายด่วนโทร : 0945234738
นายสมบัติ พื้นผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
สายด่วนโทร : 0981757544
นายสายัณห์ จันชาดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
สายด่วนโทร : 0962107105
นางกัญญา บุญขจร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สายด่วนโทร : 0870876849
นายสมศรี ทองมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สายด่วนโทร : 0823392094
นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สายด่วนโทร : 0615264520
นายสังวาล การะเลข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สายด่วนโทร : 0810765874
นายหาญ วงค์คำเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สายด่วนโทร : 0897209033
นายยอดรัก รุจิโพชน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สายด่วนโทร : 0823703268
นายประยงค์ จันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
สายด่วนโทร : 0653375116