messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
ตำบลหนองไฮ มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
การสื่อสารในตำบล
มีการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในตำบลหนองไฮ ดังนี้ -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน - แห่ง -จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จำนวน 30 ครัวเรือน -มีอินเตอร์เน็ตไวไฟ -การใช้โทรศัพท์มือถือ
ประปาในตำบล
การประปาหมู่บ้านของตำบลหนองไฮ จำนวน 5 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
-สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง -ร้านซ่อมเครื่องจักรการเกษตร จำนวน 7 แห่ง -ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปีกเป็นหลัก จำนวน 68 แห่ง -ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน / สามล้อถีบ) จำนวน 10 แห่ง -โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 36 แห่ง -ป้าย จำนวน 10 แห่ง

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ