messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงานชำนาญงาน
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0828695928
นายบัญชา เหลื่อมแก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0942908292
นายสมพรบุญ คำล้วน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
นายชาตรี โสภากุ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
นายสมคิด จำปาคำ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
นายประสิทธิ์ พวงจินดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ