องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกปราโมทย์ หาหลัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงานชำนาญงาน
โทร : 0959989920
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0621288386
นายบัญชา เหลื่อมแก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0614792667
นายสมพรบุญ คำล้วน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0820492063
นายวรายุทธ เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0660565216
นายวีรยุทธ กุลบุดดี
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0956740605
นายชาตรี โสภากุ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0651081582
นายสมคิด จำปาคำ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0991419432
นายสิทธิ์ชัย สายเพชร
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0841037580
นายสายทอง บุญบุตร
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0838042841
นายประสิทธิ์ พวงจินดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0652400329
นายวีรชน จำปาสี
พนักงานวิทยุ
โทร : 0611021685