messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0941633449
นางสาวพรรณทิพย์ ทองคำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0622353956
นางชมภู อารีย์
ครูชำนาญพิเศษ
โทร : 0899479075
นางสุภาภรณ์ แก่นลา
ครูชำนาญการ
โทร : 0801687674
นางศินีนาถ นารีษา
ครูชำนาญการ
โทร : 0874936336
นางสาวเกษร กันยาสาย
ครูชำนาญการ
โทร : 0990389288
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : -
นายปฏิวัติ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
โทร : 0804746968
นางสาวมลิวัลย์ ประสงค์เสียง
นักโภชนาการ
โทร : 0930794193
นางสาวกานต์วลี ปรัสพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 0804660775
นางสาวเมตรา ผุสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0896243189

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ