องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนโทร : 0942944418
นางสาวพรรณทิพย์ ทองคำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สายด่วนโทร : 0622353956
นางศินีนาถ นารีษา
ครู
สายด่วนโทร : 0874936336
นางคำมวล ปรัสพันธ์
ครู
สายด่วนโทร : 0839485690
นางสุภาภรณ์ แก่นลา
ครู
สายด่วนโทร : 0801687674
นางสาวเกษร กันยาสาย
ครู
สายด่วนโทร : 0990389288
นายปฏิวัติ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
สายด่วนโทร : 0619766611
นายสุรัตน์ จูมสิมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
สายด่วนโทร : 0937541235
นางสาวเมตรา ผุสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 0896243189
นางสาวกานต์วลี ปรัสพันธ์
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0804660775
นางสาวมลิวัลย์ ประสงค์เสียง
นักโภชนาการ
สายด่วนโทร : 0930794193
นางสาวพิมพ์ชนก เสนคำสอน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 0909277349