messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
เรื่องขออนุมัติตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
เรื่องขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) พศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องเปิดรับสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงาประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธฺิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2567-2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 246 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ