messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมทำความสะอาดศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฯ ณ ศาลหลักเมือง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี[20 มิถุนายน 2567]
การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ระดับจังหวัด ณ ศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)...[20 มิถุนายน 2567]
การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567[20 มิถุนายน 2567]
การฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในเขตพื้นที่บรการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี[20 มิถุนายน 2567]
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเหมาบริการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังค่านิยมและเพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์[20 มิถุนายน 2567]
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567[12 มิถุนายน 2567]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,099 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 46 พรรษา ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง...[12 มิถุนายน 2567]
การส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยรูปแบบกระบวนการทางดิจิทัลในกระบวนการต่างๆ[10 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันฉัตรมงคล พ.ศ.2567[28 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567[24 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ