องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วยเจิก บ้านนานวลหมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.ตลาดม.11-บ้านนาแก ม.6 ต.หนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโหง่น ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.224-01 บ้านตลาด หมู่ที่ 11-บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องประกาศใช้แผนการจัดซื้อจีจ้างงโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ บ.สร้างฆฟง่น ม.5 ไปบ้านตลาดหมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ บ.สร้างฆฟง่น ม.5 ไปบ้านตลาดหมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo คสล.บ.สร้างโหง่น ม.5 สุดเขตอบต.หนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo คสล.บ.นาสามัคคี ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo คสล.บ.หนองไฮ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ 9ไปบ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file บ้านท้องถิ่นไทย ประชารัฐร่วมใจ นางนุ่ม ชนะนิล เลขที่ 102 หมู่ 2 บ้านน้ำเกลี้ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ และบ้านตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮ หมู่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2