องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เรื่องขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ในเว็ฟไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรื่องสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เรื่องรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เรื่องประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2666-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page เรื่องประกาสองคืการบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
find_in_page เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วยเจิก บ้านนานวลหมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.ตลาดม.11-บ้านนาแก ม.6 ต.หนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างโหง่น ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เรื่องประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.224-01 บ้านตลาด หมู่ที่ 11-บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องประกาศใช้แผนการจัดซื้อจีจ้างงโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ บ.สร้างฆฟง่น ม.5 ไปบ้านตลาดหมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo เรื่องประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ บ.สร้างฆฟง่น ม.5 ไปบ้านตลาดหมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo เรื่องคสล.บ.สร้างโหง่น ม.5 สุดเขตอบต.หนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo เรื่องคสล.บ.นาสามัคคี ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo เรื่องคสล.บ.หนองไฮ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2