ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง