ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการอบรมกฏหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.หนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง