ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อโซฟาบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง