ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กบ้านตลาด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (19 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง