ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาพื้นฐาน 2565

ชื่อไฟล์ : CJXTZM9Mon64733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้