องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมและเพิ่ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ปี 2565
รายละเอียด : วันอังคารที่ 30 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายบุญยศักดิ์ บุญสาลี รองนายกองค์การบริหารส่วยตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการฝึกอบรมและเพิ่ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปรงบประมาณปี 2565 ณ วัดบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin