องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : นายวัชรินทร์ สายสินธ์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ผู้โพส : admin