องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box งานสาธารณสุข
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้ากองสาธารณสุข
สายด่วนโทร : 088-216-2856
นางสาวณัฐณิชา สายเวช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
สายด่วนโทร : 087-443-4703
นางลักษณ์ศิญา แก้วสาลี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 094-290-0757
นางมุกดาพันธ์ กิ่งทอง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 098-236-6970
นางธัญญารัตน์ สุพรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 081-718-8432
นางสาวไพวรรณ์ ปัจณาพันธ์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 091-828-0025
นางนรมน นวลทอง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 082-749-3661
นางสร้อยเพชร วงคำเกิด
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 097-341-2202